Totstandkoming van de Algemene Standaard Testgebruik NIP 2017

Redactie

De herziening van de AST-NIP is voorbereid door een delegatie van leden van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN):

  • dr. R.H. (Remko) van den Berg
  • dr. P.P.M. (Petra) Hurks
  • drs. W.I. (Wouter) Lucassen
  • dr. M.G. (Marike) Polak

in samenwerking met de senior stafmedewerker van de COTAN, mr. drs. C.S.M. (Karin) Vermeulen en de senior stafmedewerker Beroepsethiek van het NIP, mr. R. (Rosalinde) Visser.

 

Besluitvorming

De COTAN heeft de AST-NIP besproken en geaccordeerd in haar vergadering van 18 mei 2017. De Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ) van het NIP heeft de AST-NIP besproken in haar vergadering van 19 juni 2017 en heeft daarbij met name beoordeeld of de AST-NIP in overeenstemming is met de Beroepscode.

Het Algemeen Bestuur van het NIP heeft de AST-NIP vastgesteld op 22 januari 2018.