Aanbevolen literatuur

Aanbevolen literatuur

Autoriteit Persoonsgegevens (2008, 15 juli). Inzage testgegevens. Geraadpleegd op 10 september 2017, van  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/overig/nip.pdf

Collie, A., Maruff, P., Darby, D.G., & McStephen, M.(2003). The effects of practice on the cognitive test performance of neurologically normal individuals assessed at brief test-retest intervals. Journal of the international neuropsychological society, 9(3), 419-28.

De Bruyn, E.E.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., Van Pameijer, N.K., & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven; Leusden: Acco.

EFPA (2012). EFPA Standards for Test Use: Work, Education, and Health & Social Care, Levels 1, 2 and 3. Brussel: EFPA.

Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R., & Sijtsma, K. (2009). COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geheel herziene versie, mei 2009; gewijzigde herdruk mei 2010). Amsterdam: NIP.

Frima, R.M. & Visser, R. (2008). Ruwe testgegevens: spanningsveld tussen openheid en bescherming. Een poging tot verzoening. De Psycholoog, 236-238.

Huijding, J., Hemker, B., & Van den Berg, R. (2012). Verantwoord en fair testgebruik. Welke rol heeft de COTAN? De Psycholoog, 47, 4, 46-52.

International Test Commission (2005). International Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing. Geraadpleegd op 22 juni 2017,  van https://www.intestcom.org/files/guideline_computer_based_testing.pdf

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (z.j.) Werkplaatsnormen.  Geraadpleegd op      10 oktober 2017, van https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkplaatsnormen

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2014). Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd. Richtlijnen en afspraken ten aanzien van de inhoud, organisatie, samenwerking en kwaliteitseisen. Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing.

NIP (2015). Beroepscode voor psychologen 2015. Utrecht: NIP.

NVO-NIP (2016). Handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper. Utrecht: NIP.

Open Universiteit. (z.j.). Eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Individueel traject na afstuderen. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, van https://www.ou.nl/-/basisaantekening-psychodiagnostiek

Ruiter, S.A.J., Hurks, P.P.M., & Timmerman, M.E. (2017). IQ-score is dringend aan modernisering toe: Naar een nieuwe interpretatie en classificatie van geschatte intelligentie. Kind en Adolescent Praktijk, 16, 16-23.