2.3.3. Verantwoording

2.3.3. Verantwoording

De verantwoording voor het psychologisch rapport is terug te vinden in het dossier (artikel 35 ‘Afleggen van verantwoording’). De psycholoog maakt aantekening van de vindplaatsen (literatuur, eigen onderzoek) van zijn uitspraken voor zover deze niet in de handleiding van een psychodiagnostisch instrument genoemd zijn. Indien de interpretatie in belangrijke mate afwijkt van wat in de handleiding vermeld staat én er geen vindplaatsen zijn, wordt er door de psycholoog aantekening gemaakt van zijn deductie (of inductie) die tot de uitspraak geleid heeft zodat deze desgevraagd gereproduceerd kan worden.

 

De in het rapport vermelde gegevens en gedane uitspraken dienen beperkt te blijven tot datgene wat relevant is gezien de vraagstelling van het onderzoek (artikel 97 ‘Rapportage beperken tot noodzakelijke gegevens’). Bijvoorbeeld in het geval van geschiktheidsonderzoek wordt het criterium vanonderzoek, zoals de functievereisten (bijvoorbeeld HBO werk- en denkniveau), duidelijk aangegeven.

 

Wanneer de psycholoog het onderzoek in opdracht van een externe opdrachtgever uitvoert, zal de psycholoog moeten vaststellen dat voorafgaand aan het onderzoek zowel de cliënt als de externe opdrachtgever over dezelfde informatie beschikt, zoals over de vraagstelling, het doel en de opzet van het onderzoek (artikel 64 ‘Dezelfde informatie voor externe opdrachtgever en cliënt’).