2.2.8.d. Afnameprocedure: kwaliteit testmateriaal

2.2.8.d. Afnameprocedure: kwaliteit testmateriaal

Wanneer een psycholoog een bepaald instrument afneemt, moet hij ervoor zorgen dat dit instrument in originele of bedoelde staat is. Wanneer het instrument afgenomen wordt in een slechtere staat dan bedoeld, bijvoorbeeld wanneer men werkt met slecht leesbare kopieën van een vragenlijst, kan dit een negatieve invloed hebben op de testuitslag, naast dat er mogelijk sprake is van een schending van auteursrecht (artikel 99 ‘Kennis van wettelijke bepalingen’). Het instrument meet in dit geval niet alleen de bedoelde eigenschap, maar ook hoe goed een kandidaat in staat is om te gaan met de verminderde leesbaarheid van de vragen. In dit kader is het ook van belang op te merken dat er zorgvuldigheid geboden is bij het omzetten van een klassieke papier-en-potlood taak naar een computertaak. Bijvoorbeeld bij cognitieve taken, zoals het aanwijzen van de grootste cirkel op een scherm, kunnen de helderheid, scherpte en grootte van het scherm een rol spelen in de testprestatie. Het is hierbij van belang oog te hebben voor gestandaardiseerde testafname, waarin de afnameconditie zo veel mogelijk gelijk is aan de conditie waarin het instrument genormeerd is. Voorkomen dient te worden dat onderlinge verschillen in testprestatie een gevolg zijn van afwijkingen in het aangeboden materiaal (zie ook de casus beschreven in BOX 10).