2.2.8.c. Afnameprocedure: testruimte

2.2.8.c. Afnameprocedure: testruimte

De ruimte is passend voor het betreffende psychodiagnostisch onderzoek. Dit betekent onder meer dat er sprake is van een adequaat verlichte, geluidsarme, stof- en rookvrije ruimte en dat stoel en tafel geschikt zijn voor de cliënt om hier enige tijd zonder problemen op en aan te werken. De werkplaatsnormen op het Arboportaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, z.j.) kunnen bijvoorbeeld als richtlijn worden beschouwd voor het passend inrichten van de testruimte. De psycholoog draagt er zorg voor dat storende invloeden (voor de testafname) zo gering mogelijk zijn, zodat er zo min mogelijk afwijkingen zijn van de standaardsituatie waarin het psychodiagnostisch instrument genormeerd is. Afwijkingen in de testruimte, zoals een te krappe of benauwde behuizing of een ruimte vol afleiders, kunnen de testprestatie negatief beïnvloeden, waardoor de testscores niet meer te interpreteren zijn volgens de standaardnormen bij het psychodiagnostisch instrument, zie ook de casus beschreven in BOX 9.