2.2.8.b. Afnameprocedure: toezicht

2.2.8.b. Afnameprocedure: toezicht

Als de psycholoog het psychodiagnostisch instrument niet zelf afneemt, bijvoorbeeld wanneer de cliënt zelfstandig een vragenlijst invult, dan is een belangrijke factor of de psycholoog toezicht houdt (proctored testing) en beschikbaar is om vragen te beantwoorden tijdens de afname. Om een juiste interpretatie van scores te waarborgen, bijvoorbeeld bij het gebruik van normgegevens uit de testhandleiding, is een voorwaarde dat de gegevens over de cliënt worden verzameld onder dezelfde afnamecondities als waarin het instrument genormeerd is. Een voordeel van unproctored gegevensverzameling, waarbij de psycholoog dus geen toezicht houdt terwijl de cliënt de test maakt, is dat het instrument op afstand afgenomen kan worden. Dit geldt voor zowel voor papier-en-potlood-tests als voor digitale (online) tests. Nadelen zijn dat de identiteit van de kandidaat nooit met zekerheid kan worden vastgesteld, dat niet te controleren is of de kandidaat zelfstandig de testitems beantwoordt en dat de kandidaat niet om verduidelijking kan vragen. Dit maakt unproctored afname gevoeliger voor fouten en vormen van fraude. In het COTAN Beoordelingssysteem wordt beschreven dat de invloed van de nadelen van unproctored afname per type instrument lijkt te verschillen. Voornamelijk bij capaciteiten- en vaardigheidstests is voorzichtigheid geboden, onder andere omdat daar niet te controleren is of er bepaalde hulpmiddelen zijn gebruikt tijdens de afname (zie addendum bij het COTAN Beoordelingssysteem ‘unproctored gegevensverzameling’ op de website van het NIP). De psycholoog dient zich te kunnen verantwoorden over de gemaakte keuze voor een bepaald type instrument, zeker in het licht van artikel 17 ‘Zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij nieuwe methoden’ en artikel 106 ‘Professionele verantwoording van het beroepsmatig handelen’.

 

Wijzigingen in de oorspronkelijke afnameprocedure dienen te worden beargumenteerd, en bij voorkeur door literatuur dan wel onderzoeksgegevens te worden gelegitimeerd, zie ook de casus beschreven in BOX 9.