Aanmeldformulier COTAN

Meld een instrument aan voor een beoordeling door de COTAN. Uw test wordt in behandeling genomen op het moment dat de door u relevant geachte materialen (zoals de handleiding, wetenschappelijke verantwoording, normen, testmateriaal, USB-sticks, login-codes onder cotan1, cotan2 en cotan3) bij de COTAN beschikbaar zijn.

Tevens vragen wij u om de checklist aanvraag beoordeling (doc) in te (laten) vullen en te uploaden. Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden van de COTAN verklaart u dat de materialen die door u worden aangeleverd voldoende zijn onderbouwd om tot een beoordeling op grond van het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests te kunnen komen.

 

Met het aankruisen van onderstaand vak geeft u aan akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van de COTAN.
Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van de COTAN
Met het aankruisen van onderstaand vak verklaart u dat u heeft kennisgenomen van de beoordelingsprocedure en het beoordelingssysteem en bijbehorende addenda van de COTAN.
Ik heb kennis genomen van het COTAN beoordelingssysteem en de procedure


* verplicht veld


Naast het aanleveren van de digitale versie van de handleiding en wetenschappelijke verantwoording, ontvangen wij graag de papieren materialen in drievoud. Deze kunt u versturen naar:

NIP
t.a.v. COTAN
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

N.B. In verband met het thuiswerken vanwege de COVID-19-maatregelen is het tijdelijk niet nodig om de papieren materialen aan te leveren. Mochten de papieren materialen noodzakelijk blijken voor het uitvoeren van de beoordeling, dan neemt een van de COTAN-medewerkers hier contact met u over op.