Wegwijzer over toestemming van ouders bij jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven?

De beroepsethisch adviseurs en juristen van het NIP, de NVO, de BPSW en het Expertisecentrum William Schrikker hebben een Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp (pdf) inclusief een stroomdiagram (pdf) ontwikkeld over deze vragen.

 

Webinar

Op dinsdag 19 januari 2021 vond een webinar voor professionals in de jeugdhulp plaats over de Wegwijzer. Aan de hand van casuïstiek kwamen vragen en antwoorden aan bod over de noodzaak van toestemming. In de Wegwijzer en tijdens het webinar wordt uitgelegd:

  • welke vereisten er gelden voor het verkrijgen van toestemming;
  • wat de mogelijkheden zijn wanneer de toestemming niet wordt gegeven;
  • en in welke gevallen ook zonder toestemming jeugdhulp kan worden gestart.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige hulpverlening en hulpverlening wanneer de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) van kracht is. Ook wordt ingegaan op diverse beroepsethische afwegingen die meespelen.

 

Snel naar

De Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2020). De tekst is samengesteld door Mirthe Maessen (NVO), Angela Blackman (Expertisecentrum William Schrikker), Jurja Steenmeijer/ Maroeska Pieterse (BPSW) en Wilma Lozowski/Rosalinde Visser (NIP).