Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Deze wegwijzer (waar het NIP aan meewerkte) maakt duidelijk wanneer zorgverleners nu wel en niet informatie kunnen delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor zorgprofessionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan. Zo kunnen zorgprofessionals bepalen wanneer zij hun rug recht moeten houden en wanneer zij informatie kunnen delen. Met de wegwijzer willen de branche- en beroepsorganisaties  een goede samenwerking bevorderen waarin ieder vanuit eigen professie en verantwoordelijkheid meedenkt over de beste zorg aan personen en gezinnen die dat nodig hebben.