Webinar ethiek - Beroepscode

In het webinar ethiek van 8 oktober j.l. bogen deskundigen zich over begrippen uit de Beroepscode aan de hand van casuïstiek uit de beroepspraktijk van psychologen. Is het voor u als psycholoog altijd even duidelijk wie de cliënt is, wie betrokkenen zijn en wie als (externe) opdrachtgever moet worden beschouwd?

Aan het woord kwamen Henk Geertsema (gz-psycholoog), Kees Jan van der Boom (klinisch psycholoog, voorzitter BEZ) en Rosalinde Visser (senior stafmedewerker beroepsethiek). Zij lieten een aantal belangrijke begrippen uit de Beroepscode de revue passeren. Inzicht in de betekenis en toepassing van deze begrippen blijkt essentieel voor de beroepspraktijk en een juiste toepassing van de Beroepscode.