Praktijkrichtlijnen voor orthopedagogen en psychologen in het onderwijs

De beroepscode NIP en de beroepscode NVO zijn leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog of orthopedagoog. Ze vormen de informatiebron over wat van hen verwacht en verlangd kan worden. En in het uiterste geval is de beroepscode ook de maatstaf voor toetsing van het handelen van de gedragswetenschapper naar aanleiding van een ingediende klacht.