Beroepsethiek als kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Professionals in de jeugdhulp of jeugdbescherming werken in een belangrijke, uitdagende, maar ook veeleisende omgeving. Deze stelt hen vaak voor dilemma’s. Een beroepscode kan daarbij ondersteunend zijn. Beroepscodes gaan over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit – kortom: dat wat hen tot goede professionals maakt.