Richtlijnen ter uitwerking van de basisprincipes: verantwoordelijkheid

De kwaliteit van het beroepsmatig handelen:

 • Artikel 14 Zorg voor kwaliteit
 • Artikel 15 Zorgvuldig handelen
 • Artikel 16 Professionele standaard
 • Artikel 17 Zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij nieuwe methoden
 • Artikel 18 Vertrouwen in de psychologie en psychologiebeoefening

Lees de artikelen 14 tot en met 18
 

Continuïteit van het beroepsmatig handelen:

 • Artikel 19 Continuïteit van de professionele relatie
 • Artikel 20 Volledigheid, noodzakelijkheid en actualiteit van het dossier
 • Artikel 21 Verantwoordelijkheid na beëindiging van de professionele relatie

Lees de artikelen 19 tot en met 21
 

Voorkómen en beperken van schade:

 • Artikel 22 Verplichtingen jegens de externe opdrachtgever
 • Artikel 23 Negatieve ervaringen
 • Artikel 24 Uitspraken over personen
 • Artikel 25 Ingrijpende indirecte effecten van het beroepsmatig handelen
 • Artikel 26 Voorkómen en beperken van dierenleed

Lees de artikelen 22 tot en met 26
 

Voorkómen van misbruik:

 • Artikel 27 Voorkómen van misbruik van resultaten
 • Artikel 28 Voorkómen van onbedoeld gebruik en misbruik van rapportage
 • Artikel 29 Inspanningen van de psycholoog om misbruik van rapportage tegen te gaan

Lees de artikelen 27 tot en met 29
 

De psycholoog en zijn werkomgeving:

 • Artikel 30 Vrijheid om te kunnen handelen conform de beroepscode
 • Artikel 31 Medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het team
 • Artikel 32 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van medewerkers
 • Artikel 33 Hulp en steun aan collega’s, studenten en supervisanten
 • Artikel 34 Collegiaal appèl

Lees de artikelen 30 tot en met 34
 

Verantwoording:

 • Artikel 35 Afleggen van verantwoording
 • Artikel 36 Bewaartermijn van het dossier
 • Artikel 37 Verweer met behulp van het dossier
 • Artikel 38 Medewerking aan behandeling van een klacht

Lees de artikelen 35 tot en met 38