3.3 Richtlijnen ter uitwerking van de basisprincipes: Respect

Algemeen

 • Artikel 56 Respect voor kennis, inzicht en ervaring
 • Artikel 57 Respect voor psychische en lichamelijke integriteit
 • Artikel 58 Respect voor eigenheid en diversiteit

Lees de artikelen 56 tot en met 58

 

Autonomie en zelfbeschikking

 • Artikel 59 Respect voor autonomie en zelfbeschikking
 • Artikel 60 Respectvol handelen bij beperkte zelfbeschikking
 • Artikel 61 Toestemming bij aangaan of voortzetten van de professionele relatie
 • Artikel 62 Aangaan en voortzetten van de professionele relatie
 • Artikel 63 Informatie bij het aangaan en voortzetten van de professionele relatie
 • Artikel 64 Dezelfde informatie voor externe opdrachtgever en cliënt
 • Artikel 65 Overleg over invulling van de professionele relatie
 • Artikel 66 Informatie en instemming bij professionele activiteiten in ruimere zin
 • Artikel 67 Inzage in en afschrift van het dossier
 • Artikel 68 Toegankelijkheid van het dossier
 • Artikel 69 Verbetering van, aanvulling op of verwijdering van gegevens in het dossier
 • Artikel 70 Recht op vernietiging van het dossier

Lees de artikelen 59 tot en met 70

 

Vertrouwelijkheid

 • Artikel 71 Geheimhouding
 • Artikel 72 Zorgvuldigheid in de communicatie
 • Artikel 73 Geheimhouding bij rapportage en gegevensverstrekking
 • Artikel 74 Doorbreken van de geheimhouding
 • Artikel 75 Informatie over het doorbreken van de geheimhouding
 • Artikel 76 Reikwijdte van het doorbreken van de geheimhouding
 • Artikel 77 Beroep op verschoning
 • Artikel 78 Vertrouwelijkheid jegens andere personen dan de cliënt
 • Artikel 79 Vertrouwelijkheid jegens personen in een cliëntsysteem
 • Artikel 80 Beveiliging van het dossier

Lees de artikelen 71 tot en met 80

 

Gegevensverstrekking

 • Artikel 81 Gegevensverstrekking aan derden
 • Artikel 82 Verstrekking van gegevens zonder toestemming
 • Artikel 83 Wettelijk verplichte verstrekking van gegevens
 • Artikel 84 Gegevensverstrekking aan medewerkers
 • Artikel 85 Informatieverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek
 • Artikel 86 Gegevens voor publicaties, onderwijs, kwliteitszorg, supervisie en intervisie
 • Artikel 87 Verstrekking van gegevens over een ander dan de cliënt

Lees de artikelen 81 tot en met 87

 

Rapportage

 • Artikel 88 Rapportage in opdracht van de cliënt
 • Artikel 89 Toestemmingsvereiste voor rapportage aan derden
 • Artikel 90 Rapportage aan derden
 • Artikel 91 Gelegenheid tot inzage voorafgaand aan de rapportage
 • Artikel 92 Mondelinge rapportage aan een derde
 • Artikel 93 Correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in de rapportage
 • Artikel 94 Blokkeren van de rapportage aan de externe opdrachtgever
 • Artikel 95 Inzage- en blokkeringsrecht bij rapportage over een cliëntsysteem
 • Artikel 96 Rapporteren over anderen dan de cliënt
 • Artikel 97 Rapportage beperken tot noodzakelijke gegevens

Lees de artikelen 88 tot en met 97