3.4b Vakbekwaamheid

Artikel 100  In stand houden en ontwikkelen professionele deskundigheid

Psychologen houden hun professionele deskundigheid in stand en ontwikkelen deze in overeenstemming met de recente ontwikkelingen in de psychologie. Zij volgen de voor hen relevante vakliteratuur en bij- en nascholing.

 

Artikel 101  Gebruik van doeltreffende en doelmatige methoden

Psychologen kiezen methoden die doeltreffend en doelmatig zijn en geven zich rekenschap van de beperkingen van die methoden.