3.2a Betrouwbaarheid

Artikel 39  Voorwaarden voor aanvang en voortzetting van de professionele relatie

Psychologen dienen een professionele relatie alleen aan te vangen of voort te zetten, als dit professioneel en ethisch verantwoord is.

 

Artikel 40  Reden tot beëindiging van de professionele relatie

Psychologen zetten de professionele relatie niet voort als daar professioneel geen grond meer voor bestaat of als dat niet langer op een professioneel verantwoorde manier mogelijk is. Zij zorgen ervoor dat de professionele relatie in overleg met de cliënt wordt afgerond en dat daarover geen misverstanden blijven bestaan.

 

Artikel 41   Onafhankelijkheid en objectiviteit in het beroepsmatig handelen

Psychologen zorgen ervoor dat zij in zijn beroepsmatig handelen onafhankelijk en objectief kunnen optreden. Zij laten hun beroepsmatig handelen niet zodanig beïnvloeden, dat zij hun werkwijze en de resultaten daarvan professioneel niet kunnen verantwoorden.