3.2 Richtlijnen ter uitwerking van de basisprincipes: Integriteit

Betrouwbaarheid

 • Artikel 39 Voorwaarden voor aanvang en voortzetting van de professionele relatie
 • Artikel 40 Reden tot beëindiging van de professionele relatie
 • Artikel 41 Onafhankelijkheid en objectiviteit in het beroepsmatig handelen

Lees de artikelen 39 tot en met 41

 

Eerlijkheid

 • Artikel 42 Voorkómen van misleiding
 • Artikel 43 Geen misbruik van kennis, vaardigheden of overwicht
 • Artikel 44 Vermelden van opleiding, kwalificaties, ervaring, deskundigheid en titels
 • Artikel 45 Geen irreële verwachtingen wekken
 • Artikel 46 Bronvermelding
 • Artikel 47 Zorgvuldigheid in het verkrijgen en weergeven van gegevens

Lees de artikelen 40 tot en met 47

 

Rolintegriteit

 • Artikel 48 Niet oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen
 • Artikel 49 Onderkennen van onverenigbare belangen
 • Artikel 50 Niet aanvaarden van onverenigbare opdrachten
 • Artikel 51 Vermijden van het vermengen van professionele rollen
 • Artikel 52 Vermijden van het vermengen van professionele en niet-professionele rollen
 • Artikel 53 Geen seksuele gedragingen ten opzichte van de cliënt
 • Artikel 54 Geen seksuele relatie met de cliënt
 • Artikel 55 Persoonlijke relatie na het beëindigen van de professionele relatie

Lees de artikelen 48 tot en met 55