15
jul

Beroepsmatig handelen verbeteren: zorgvuldig omgaan met klachten

Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten of andere betrokkenen. 

Het NIP heeft een handreiking met tips opgesteld hoe de psycholoog in een dergelijke situatie het beste kan handelen.

Het is niet de bedoeling van de handreiking om cliënten te ontmoedigen om een klacht in te dienen. Deze mogelijkheid houdt een belangrijk recht van de cliënt in dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het beroepsmatig handelen.

Wel is het zo dat sommige klachten kunnen worden voorkomen. Iedere keer dat de psycholoog en de cliënt er samen uit komen is dat winst voor beiden: een tevreden cliënt en geen onnodige en tijdrovende procedures die (ook) voor de psycholoog zeer belastend kunnen zijn.* Ook daaraan wil deze handreiking een bijdrage leveren.

* Bij de opstelling van deze brochure is dankbaar gebruik gemaakt van de ‘Handreiking voorkomen en omgaan met klachten’ van de NVO.