27
aug

Zorginstituut Nederland publiceert advies over beroep K&J psycholoog in de BIG

In 2015 diende het NIP bij het ministerie VWS een aanvraag in om het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) als zelfstandig beroep onder te brengen in de wet BIG.

Begin 2020 heeft VWS een andere route gekozen en aan het Zorginstituut Nederland gevraagd een advies hierover uit te brengen. Vandaag heeft het Zorginstituut Nederland haar advies uitgebracht; zij adviseert K&J psychologen niet als zelfstandig beroep in de BIG op te nemen. Wij vinden het belangrijk dat hier nu helderheid over is.

Vanaf vandaag ligt dit concept advies gedurende 6 weken ter consultatie voor aan de besturen van de organisaties die meegewerkt hebben aan het advies. Mogelijk zullen wij na bestudering nog een reactie op het advies indienen.

 

Aanvraag dateert van vóór ons advies over de nieuwe beroepenstructuur

De door ons ingediende aanvraag bij VWS stamt dus nog van voordat wij samen met andere beroepsverenigingen een advies over de nieuwe beroepenstructuur indienden. In oktober 2020 is dit advies Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg door ons, samen met NVGzP, NVP, P3NL en LVVP aan minister Van Ark aangeboden. In deze toekomstige beroepenstructuur wordt voorzien in de ontwikkeling van één nieuw basisberoep in de wet BIG, waarin de gz-psycholoog én de K&J psycholoog worden samengevoegd tot gz-psycholoog generalist. Op dit moment wachten wij nog op een besluit door de Minister, dat door het nieuwe kabinet genomen zal worden.

 

En nu verdere stappen zetten om tot gewenst toekomstperspectief te komen

Wij werken ondertussen verder aan ons gewenste toekomstperspectief, namelijk één geïntegreerd basisberoep, de toekomstige gz-psycholoog generalist. Wij werken daar nu samen met NVGzP en NVP hard aan, al kost het uiteraard ook nog tijd voor we daar zijn.

 

Meer weten?

  • Achtergrondinformatie over dit traject en de aanvraag bij het Zorginstituut Nederland vind je op onze website
  • Meer informatie over de toekomstige beroepenstructuur vind je ook op onze site.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp dan kun je terecht bij ons informatiecentrum via info@psynip.nl