21
apr

Zorggebruik in de volwassenen ggz op niveau van voor coronacrisis

De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 een grote impact gehad op de specialistische ggz. Het aantal verwijzingen en gestarte nieuwe behandelingen daalde scherp met 25% tot 50%. Gevreesd werd voor een opstopping van de gespecialiseerde zorg voor mensen met psychische problemen. Om meer inzicht te krijgen zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos-instituut vanaf juli 2020 samen in kaart gaan brengen wat het directe effect was van corona op het zorggebruik binnen de volwassen ggz.

Actuele cijfers van grote ggz-instellingen laten zien dat het aantal verwijzingen en behandelingen van volwassenen in de specialistische ggz terug is op het niveau van voor de coronacrisis, met ook vergelijkbare wachttijden.

Huisartsen en patiënten weten sinds de zomer de weg weer te vinden naar specialistische zorg. Waar mogelijk vinden reguliere face-to-face behandelingen doorgang. Wanneer face-to-face niet mogelijk of wenselijk is wordt met beeldbellen gewerkt. In de verwijsgegevens – gebaseerd op gegevens van ZorgDomein – lijkt de verwachte extra toestroom van ggz-patiënten langzaam op gang te komen.