22
jun

Zesde voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd

De stuurgroep Zorg voor de Jeugd constateert – ondanks de coronacrisis – voorzichtig positieve ontwikkelingen richting de doelen van de Jeugdwet en van het programma. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Blokhuis (VWS) op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Transformatie jeugdhulp nog in volle gang

De voortgangsrapportage laat zien dat het programma het afgelopen half jaar concrete output heeft opgeleverd in de vorm van onder meer websites, leernetwerken, ondersteuningstrajecten, bijeenkomsten, rapporten en richtlijnen. Tegelijkertijd constateert de stuurgroep dat de effecten, de outcome, van het programma op de daadwerkelijke zorg voor jeugdigen en gezinnen beperkt merkbaar zijn.

 

Jaarlijkse effectmeting

Het programma Zorg voor de Jeugd, waarvan het NIP trekker is van een van de actielijnen, rapporteert halfjaarlijks over de voortgang. Deze mei-rapportage geeft inzicht in de inspanningen, resultaten en vervolgacties van de actielijnen, maar geeft ook inzicht in de jaarlijkse effectmeting (op basis van de CBS-cijfers).

Het NIP draagt vooral bij aan actielijn 6 ‘Investeren in Vakmanschap’.

 

Voortgang na afloop programma eind 2021

De opdracht van het programma Zorg voor de Jeugd loopt dit jaar af. De komende maanden gaan betrokken partijen met elkaar na hoe de positieve bewegingen de komende jaren kunnen worden doorgezet en versterkt en hoe knelpunten in uitvoering, randvoorwaarden en het stelsel kunnen worden aangepakt. Ook de Hervormingsagenda, waarbij NIP met de samenwerkende beroepsverenigingen aan tafel zit, gaat hier op in.