18
okt

Wijziging (her)registratie-eisen klinisch (neuro) psychologen: meer patiëntgebonden uren

De eisen voor (her)registratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen wijzigen. Om in aanmerking te komen voor (her)registratie geldt straks de eis van twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. Verder komt de zogeheten ‘gelijkgestelde registratie’ te vervallen.

Dat is de registratie voor specialisten die geen patiëntgebonden werk uitvoeren, maar uitsluitend werkzaamheden die daaraan gelijkgesteld zijn. Na akkoord van de minister van VWS gelden de nieuwe (her)registratie-eisen vanaf 1 januari 2022. De wijziging komt voort uit de invoering van herregistratie-eisen in de Wet BIG. Achterliggende gedachte daarvan is dat cliënten moeten kunnen rekenen op psychologen die bevoegd en bekwaam zijn om patiëntenzorg te leveren. Psychologen die niet voldoen aan de registratie-eisen van het BIG-register hebben straks geen recht meer op de titel Gezondheidszorgpsycholoog. Omdat registratie in de Wet BIG gekoppeld is aan de registratie als specialist wijzigen ook de eisen voor (her)registratie als klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Hoeveel uur in totaal?
Op dit moment geldt de eis van acht uur patiëntgebonden werk en acht uur gelijkgesteld werk. Dat wordt straks twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. Het totaal aantal uur wordt dus niet hoger en blijft zestien uur.

Wat is gelijkgesteld werk?
Nieuw is dat ook veel taken op het gebied van onderwijs en onderzoek straks worden gezien als patiëntgebonden werkzaamheden. Onder de noemer ‘gelijkgesteld werk’ vallen onder meer bestuurlijke – en managementtaken.

Per wanneer gelden de nieuwe eisen?
Het Besluit tot wijziging van de herregistratie van het College ligt nu voor instemming bij de demissionair Minister van VWS. Na akkoord gelden de nieuwe eisen met ingang van 1 januari 2022. Daarbij hanteert de CRT een knip: voor werkzaamheden vóór 2022 gelden de huidige herregistratie-eisen (dus acht uur patiëntgebonden werk en acht uur gelijkgesteld werk), voor werkzaamheden vanaf 1 januari 2022 gelden de nieuwe eisen (twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk).

Voor vragen mail of bel met de FGzPt. Kijk hier voor meer informatie.