22
dec

Wijkteams en het pettenvraagstuk

Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit is misschien wel een van de meest voorkomende vragen en strubbelingen bij professionals in het sociaal domein. Waarom en hoe komen deze professionals klem te zitten? En welke rol kun je als directeur of leidinggevende spelen om duidelijkheid en meer handelingsruimte te bieden? De antwoorden komen aan bod in de publicatie ‘Wijkteams en het pettenvraagstuk’. Het NIP heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze handreiking.

 

Wijkteammedewerkers waaronder psychologen hebben vaak twee rollen (petten): De rol van hulpverlener (met een beroepsgeheim) en de rol van beslisser namens de gemeente over het al dan niet inzetten van jeugdhulp/jeugd-ggz. Als gemandateerde van de gemeente heb je bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken en die komen ook bij de gemeente terecht. Een besluit van de gemeente moet immers goed onderbouwd zijn. Dat vraagt om een grote mate van bewustzijn van de rol en om een zorgvuldige afweging samen met de cliënt over welke informatie verwerkt wordt ten behoeve van het gemeentelijk besluit over het inzetten van jeugdhulp. Deze handreiking geeft daarvoor handvatten.

In het artikel wordt ook verwezen naar een andere publicatie van het NIP: ‘Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming – een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer’