26
apr

Wetgeving sta-in-de-weg bij goede samenwerking in de zorg

Samen met 39 andere ondertekenaars roept het NIP in de petitie ‘Geen half werk’ op om écht werk te maken van domeinoverstijgende samenwerking in de zorg.

De ondertekenaars vinden elkaar vanuit de ambitie om drempels te slechten en om de kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat in stand te houden, te herstellen en te verbeteren. Het wetsvoorstel ‘Domeinoverstijgende samenwerking’ is een eerste stap in deze richting. Het is echter nog te beperkt.

Om hier echt werk van te maken moet nog breder over domeinen heen gekeken worden en bijvoorbeeld ook naar schotten tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

De ondertekenaars geven aan hierover graag het gesprek aan te gaan met de betrokkenen ministeries.