17
nov

Week tegen Kindermishandeling: handige website en app Afwegingskader Meldcode

In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van ervan te versterken.

Daarom brengen we juist deze week de website en app Afwegingskader Meldcode nog eens onder de aandacht. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met het NIP, en kunnen psychologen en andere professionals helpen om de juiste afwegingen te maken over veiligheid en de noodzaak tot melding.

Vanaf 2019 is het voor professionals verplicht gebruik te maken van een afwegingskader bij de stappen 4 en 5 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke beroepsgroep heeft een eigen afwegingskader, dat deel uit maakt van de professionele standaard.

Download hier het Afwegingskader voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers.

Om het gebruik van het kader te vergemakkelijken is een speciale website ontwikkeld.

Daar kun je voor een casus of situatie rond een cliënt de vijf afwegingsvragen doorlopen en notities maken. Je kunt de website ook als app installeren ook op je mobiel. Achtergrondinformatie vind je bij de afwegingsvragen en veel gestelde vragen.

Meer lezen