21
apr

Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder? Geef uw mening!

Met een enquête onderzoekt het NIP jaarlijks de ervaringen van zorgaanbieders die werken in de curatieve ggz. Werkt u als vrijgevestigde aanbieder in de jeugd- en/of volwassenen-ggz? Geef dan uw mening over het zorgstelsel, het jeugdhulpstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten. 

Vul de enquête nu in

 

Waarom deze enquête?

Het NIP en de partners van P3NL horen graag ervaringen van hun leden met het zorgstelsel, jeugdhulpstelsel en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en/of gemeenten. Het huidige onderzoek is een vervolg op de onderzoeken die in 2014, 2015 en 2016 zijn uitgezet onder vrijgevestigde aanbieders van ggz. Het jaarlijks herhalen van dit onderzoek is er op gericht om de ontwikkelingen in het zorgstelsel en het inkoopbeleid te monitoren. De resultaten worden gebruikt in gesprekken met partijen als de NZa, VWS, gemeenten en verzekeraars.

 

Wat is de inhoud van de vragen die u kunt verwachten?

De vragen in de enquête gaan over de functionaliteit van het zorgstelsel en jeugdhulpstelsel. Uw mening over de huidige productstructuur in de ggz, verwijzing en triage, maar ook over registratieverplichtingen en de administratieve lasten wordt gevraagd. Daarnaast kunt u ook vragen over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en/of gemeenten verwachten.

 

Wat doet het NIP met de resultaten?

De resultaten worden via de NIP website en de nieuwsbrief in het najaar van 2017 gepresenteerd. De resultaten worden dan ook toegestuurd naar- en besproken met verschillende gesprekspartners.

Lees de resultaten van het onderzoek naar het zorgstelsel en het inkoopbeleid in 2016.