23
jan

Visie NIP op GGZ – brief naar Kamercommissie VWS

In aanloop naar het Algemeen overleg (AO) op 29 januari van de Commissie VWS hebben we onze visie op vraagstukken binnen de GGZ ingebracht. Monique Rook (directeur NIP) en Andrea van der Meer (Algemeen Bestuur NIP) zijn bij dit overleg aanwezig. 

Het NIP vraagt in de brief om meer aandacht voor vertrouwen in de kwaliteit van de zorgprofessional. Een aandachtspunt dat ook van belang is voor het AO over Arbeidsmarktbeleid in de zorg (13 februari 2020).

Vertrouwen en kwaliteit zijn thema’s die volgens het NIP van toepassing zijn op alle grote vraagstukken in de GGZ. Het NIP ageert in brede zin tegen het voortdurend inperken van autonomie van de zorgverlener en patiënt door veel regels, controles en verantwoordingsmomenten.

In aanvulling op deze thema’s pleit het NIP voor structureel meer ruimte en middelen voor opleiding en nascholing van gezondheidspsychologen en klinisch psychologen/klinisch neuropsychologen. Daarnaast willen we voor onze professionals meer tijd voor onderzoek, reflectie en overleg.

In de brief benoemen we ook dat dat het NIP graag een inhoudelijke bijdrage levert aan  de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’. Ook hierin zullen we de thema’s Vertrouwen en Kwaliteit inbrengen.

Na afloop van het overleg koppelen we de resultaten terug: houd daarvoor de website en onze nieuwsbrief in de gaten.