17
jul

Verruiming declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Ook is er een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg gepubliceerd.

De mogelijkheden voor het leveren van digitale zorg zijn sinds 1 maart verruimd door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in de regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Bekeken wordt of de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg per 2021 ook structureel in de regels kunnen worden ingevoerd.

Voor het NIP is – in aansluiting op de richtlijn ggz en corona – van belang dat cliënten zorg moeten krijgen die zij nodig hebben. In veel gevallen gebeurt dit (ook) weer face-to-face. Psycholoog en cliënt beslissen samen over wat het beste werkt.