3
nov

Vernieuwde kwaliteitsstandaard Assertieve en verplichte zorg

Professionals, patiënten en naasten hebben samen met Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard herzien voor het verlenen van assertieve en verplichte zorg. Ook het NIP heeft hieraan bijgedragen. Deze vernieuwde module kun je nu gaan inzetten voor het verlenen van assertieve en verplichte zorg.

Het grootste deel van de module is volledig herschreven. Ook de naam van de module is gewijzigd van ‘Dwang en drang’ naar ‘Assertieve en verplichte zorg’. De nieuwe benaming sluit beter aan bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het uitgangspunt van de module is dat vrijwillige zorg de norm is en assertieve en verplichte zorg de uitzondering.

Wat is er veranderd?

  • er zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • er is meer aandacht voor het verschil tussen patiënt- en naasteperspectief
  • de module is meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg.

Bekijk de vernieuwde kwaliteitsstandaard.