9
jul

Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality index voor de ggz

Akwa GGZ heeft (samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland) de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien.
Het meten van de Consumer Quality index (CQi) is van de weinige uniforme meetmethoden om cliënt-tevredenheid te meten.

In de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. Uit de laatste evaluatie kwamen verbeterpunten naar voren die in deze vernieuwde CQi zijn verwerkt.

 

Wat is er gewijzigd?

De herziene vragenlijst is makkelijker in te vullen voor cliënten: antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker en minder relevante vragen zijn verwijderd. De onderdelen bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt gevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun cliënten.

Rapportage-mogelijkheden in GGZ Dataportaal

De vernieuwde CQi kan, uiteraard alleen als de patiënt hier toestemming voor geeft, gebruikt worden voor leren en verbeteren in GGZ Dataportaal van Akwa GGZ. In deze online omgeving kunnen zorgprofessionals in een veilige omgeving met elkaar leren door rapportages van geaggregeerde behandeldata in te zien.

Met de nieuwe CQi-rapportage in GGZ Dataportaal is het ook mogelijk om uitkomsten te filteren op proces- of patiëntkenmerken zoals diagnose, geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Zo kunnen teams, afdelingen of organisaties leren van verschillen in uitkomsten.

MIND, de Nederlandse ggz en ZN gaan de nieuwe CQi aanbieden aan Zorginstituut Nederland en nadere afspraken maken over het gebruik van de CQi voor het extern zichtbaar maken van kwaliteit.