12
okt

Uitspraak van de maand oktober 2021 – Informatie aan de jeugdbeschermer

In deze uitspraak draaide het om informatie die de K&J-psycholoog deelde met de jeugdbeschermer. Hierop is artikel 7.3.11 lid 4 van de Jeugdwet van toepassing. De psycholoog was echter vergeten moeder en dochter van deze communicatie op de hoogte te stellen, zodat zij het vertrouwen in de psycholoog verloren.

Toepassing van de artikelen 74, 75 en 76 van de Beroepscode had dit (mogelijk) kunnen voorkomen. Lees hoe het afliep voor de psycholoog de uitspraak van de maand oktober. In het door NIP, NVO en BPSW uitgegeven “Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming” is in hoofdstuk 2.2.4 waardevolle informatie te vinden hoe in een dergelijke situatie beroepsmatig juist te handelen.

Meer uitspraken lezen?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.