20
okt

Uitspraak van de maand – Een verzoek om informatie van de Raad voor de Kinderbescherming

In deze zaak verstrekte de psycholoog informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming zonder dit met vader, die zij nog nooit had gezien, te bespreken.

Bovendien beriep zij zich er op dat ze deze informatie had gegeven onder de voorwaarde van geheimhouding en er dus niet voor verantwoordelijk was dat de informatie nu uiteindelijk toch bij vader terecht was gekomen.

Het College van Toezicht is van oordeel dat dit jegens vader, die klaagt, een schending van artikel 96, 15 en 18 van de Beroepscode oplevert en waarschuwt verweerster.

Als psycholoog bent en blijf je dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage, wat je ook voor afspraken met de ontvanger van rapportage maakt.

Het NIP heeft voor haar leden samen met de NVO en de BPSW het ‘Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming’ (pdf – 2018) opgesteld. Dit kompas bevat een nuttige toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer. In hoofdstuk 2.5.4 staat specifiek vermeld hoe als professional in een dergelijk geval te handelen. Dit kan een tuchtklacht schelen!

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.