18
nov

Uitspraak van de maand – Een fijn lijntje bij de vermenging van rollen

Vrijgevestigde psychologen hebben vaker te maken met ‘gedoe’ over afspraken en rekeningen. Zo ook in deze zaak.

Het blijkt de kunst hierbij professioneel te blijven handelen, ook al komt je 13-jarige cliënte tot je frustratie vaker niet dan wel opdagen.

Lees meer hierover en over confrontatietherapie en privacy in de uitspraak van de maand november:

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.