5
mei

Uitspraak van de maand – Wie betaalt, bepaalt?

In deze zaak draait het om relatiecoaching die door (het bedrijf van) de ex-partner van klaagster werd betaald.

Volgens de psycholoog had klaagster daarom geen recht op afgifte van het dossier en de ex-partner wél. Ook stuurde de psycholoog op verzoek van de ex-partner (zakelijke) facturen voor de relatiecoaching aan het bedrijf. De psycholoog verklaarde ter zitting dat hij te naïef is geweest, de escalatie tussen de ex-partners niet had voorzien en het ‘met de kennis van nu’ anders zou aanpakken.

Aan de psycholoog werd een berisping opgelegd. Hierbij speelde mee dat verweerder als masterpsycholoog in een solopraktijk niet over een structurele vorm van intercollegiale reflectie met collega-psychologen beschikt.

 

Meer uitspraken lezen?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.