26
mrt

Uitspraak van de maand – maart 2020

Indien de psycholoog een intakegesprek voert met een cliënt en er vervolgens wordt besloten de beroepsmatige relatie niet voort te zetten, dan dient de cliënt de kosten voor dit intakegesprek te betalen.

De psycholoog heeft immers in dit gesprek professionele diensten verricht die hij mag declareren.

Het NIP wijst psychologen er op dat het verstandig is dit ondubbelzinnig in de financiële voorwaarden te vermelden om misverstanden te voorkomen.

In deze uitspraak van de maand was de cliënt wel bijzonder creatief door een tegenrekening in te dienen bij de psycholoog vanwege het feit dat het volgens hem een vrijblijvende afspraak betrof en het hem allemaal veel tijd had gekost.

Het College van Toezicht maakte korte metten met klagers redenering en verklaarde de klacht ongegrond.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.