31
mei

Uitspraak van de maand juni 2021 – Een nieuwsgierige psycholoog

Deze uitspraak van de maand is een recente uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

De aangeklaagde klinisch psycholoog-leidinggevende kreeg een berisping opgelegd omdat zij de ouders van klaagster door middel van een met hen gevoerd gesprek zonder voorafgaand overleg met de behandelaars bij de behandeling van klaagster (bekend met een vroegkinderlijk trauma) heeft betrokken.

Verweerster deed dit door informatie uit haar gesprek met de ouders te delen met de behandelaars. Dat verweerster overvallen werd door de onverwachte komst van de ouders naar de instelling maakt dit niet anders.

Zij had van het gesprek af moeten zien, mede ook omdat zij de sterk negatieve reactie van klaagster hierop – bij een zorgvuldige voorbereiding – had kunnen onderkennen. Daarnaast heeft verweerster ten onrechte ‘uit nieuwsgierigheid’ meerdere malen zonder deugdelijke grondslag kennisgenomen van het behandeldossier van klaagster. Hierdoor is de privacy van klaagster en het beroepsgeheim geschonden.

De Raad van Bestuur van de instelling zal overigens de regels over het interne (informatie)beleid op grond van de beslissing in deze zaak aanpassen.

 

Meer uitspraken lezen?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.