17
jun

Uitspraak van de maand juni 2021 II – Selectieve vernietiging dossier mogelijk

Met deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) in een zaak tegen een psychiater wordt selectieve vernietiging van (dus alleen bepaalde) gegevens in het cliëntendossier mogelijk.

Hierbij kun je denken aan een woord, een zinsnede, een alinea of bepaald onderdeel (zoals een brief). Tot nu toe was selectieve vernietiging niet mogelijk, zie: (ECLI:NL:TGZCTG:2017:267)

Deze uitspraak – waarin het CTG dus tot een ander oordeel komt – is ook van belang voor gz-psychologen en andere behandelend psychologen. Die moeten er voortaan vanuit gaan dat als een cliënt verzoekt om verwijdering van bijvoorbeeld een diagnose in het dossier, die diagnose door de psycholoog moet worden weggehaald.

Het CTG overweegt dat als een cliënt de optie heeft van vernietiging van het integrale dossier, hij ook de optie heeft van selectieve vernietiging. Daarbij kan dan in het (resterende) dossier vermeld worden dát er gegevens zijn verwijderd (maar uiteraard niet welke).

Uit de tot nu toe bestaande praktijk om als psycholoog een verklaring aan het dossier toe te voegen van de cliënt waarin deze meldt dat hij het niet eens is met de diagnose komt hiermee dus een einde. Of dossiers hiermee goed leesbaar en begrijpelijk blijven, is de vraag.

  • Naar de Uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: ECLI:NL:TGZCTG:2021:61 (tuchtrecht.overheid.nl)

 

Meer uitspraken lezen?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).