16
jan

Uitspraak van de maand – januari 2020

In deze tuchtzaak speelde op de achtergrond een arbeidsconflict. De behandelend psycholoog had over dit conflict informatie opgenomen in een verklaring die zij had opgesteld op verzoek van haar cliënt/werknemer.

Nadat deze verklaring de volgende dag door de cliënt/werknemer was overgelegd in de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank diende de werkgever een klacht in.

Het College is van oordeel dat de psycholoog in strijd heeft gehandeld met artikel 96 van de Beroepscode.

Het NIP raadt het mede op basis van tuchtrechtelijke uitspraken psychologen al langer af om een verklaring te verstrekken waarmee een juridisch of direct materieel belang is gemoeid. Psychologen kunnen een uitleg downloaden van hun beroepsvereniging die ze aan cliënten kunnen meegeven zodat de vertrouwensrelatie door een dergelijke weigering niet (verder) onder druk komt te staan:

Mocht u achteraf bemerken dat u een verklaring hebt verstrekt terwijl u dat beter niet had kunnen doen, dan kunt u – als opsteller daarvan – natuurlijk altijd de verklaring op schrift ondubbelzinnig herroepen. Dit zal hopelijk de angel uit het conflict met een derde halen.

 

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.