18
feb

Uitspraak van de maand – Rapportage die niet in orde lijkt te zijn?

Bij het College van Toezicht wordt vaker geklaagd over door psychologen opgestelde rapportage.

Dat komt onder meer omdat de rapportage zwart op wit staat waardoor er ‘gemakkelijker’ over geklaagd kan worden als de betrokkene het daar niet mee eens is. Hetgeen natuurlijk nog niet betekent dat dan meteen sprake is van een onjuist rapport.

Belangrijke artikelen in de Beroepscode over rapportage zijn artikel 28 over het voorkómen van onbedoeld gebruik en misbruik van rapportage en artikel 97 met daarin de vereisten voor rapportage.

In deze uitspraak van de maand komt het veelvuldig gebruik van het woord ‘lijken’ door de psycholoog aan de orde waardoor bevindingen en conclusies in de rapportage niet duidelijk worden gescheiden:

Daarnaast blijkt dat er in de vraagstelling vragen zitten die goed en eenduidig beantwoord kunnen worden aan de hand van psychologische bevindingen en vragen waarbij dit minder het geval is.

Het is goed je als psycholoog daarvan bewust te zijn en in het uiterste geval die laatste soort vragen terug te geven. “Dat heb ik niet kunnen onderzoeken” is immers ook een antwoord.

 

Heb je tijdens de lockdown tijd over?

Kijk dan in het overzicht met  uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.