4
feb

Uitspraak van de maand – februari 2020

Psychologen dienen de moeilijkheden te onderkennen die kunnen ontstaan uit het gelijktijdig of opeenvolgend vervullen van verschillende professionele rollen ten opzichte van (een of meer) betrokkenen.

Dat staat beschreven in de Beroepscode in artikel 51 (Vermijden van het vermengen van professionele rollen). Bij het College van Toezicht wordt regelmatig over dergelijke situaties geklaagd. En vaak terecht.

Ook in deze zaak had de psycholoog die op verzoek van de gemeente de minderjarige zoon van klaagster behandelde zich niet gerealiseerd dat zij met het daarnaast weer op gang willen brengen van de omgang van rol wisselde. Daarmee wekte zij valse verwachtingen bij de klaagster.

Daarnaast verzond de psycholoog de rapportage en het evaluatieverslag via haar gmail-account aan klaagster hetgeen in strijd is met artikel 72 van de code (Zorgvuldigheid in de communicatie).

Al met al leverde dit een gegronde klacht op en kreeg de psycholoog een waarschuwing opgelegd.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.