16
dec

Uitspraak van de maand – Switchen van behandelaar van moeder naar behandelaar van kind?

De psycholoog die het verzoek krijgt van een (oud-)cliënte haar kind te behandelen moet goed nadenken of hij een dergelijke nieuwe meervoudige cliëntrelatie met kind en ouders die ieder een eigen belang hebben wel kan waarmaken.

De psycholoog die in een meervoudige cliëntrelatie handelt, werkt immers vanuit een meervoudige loyaliteit.

In deze casus werd vader met gezag door de psycholoog ten onrechte overal buiten gehouden bij de behandeling van de zoon.

Ook had de psycholoog te weinig kennis van beroepsethiek betreffende hulpverlening aan minderjarigen zodat hij de adviezen van de betrokken gezinsbeschermer slaafs opvolgde zonder zelf een professionele afweging te maken.

Het resultaat was een berisping en het dringende advies – bij bijvoorbeeld een RINO – bijscholing te volgen op dit gebied.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.