12
aug

Uitspraak van de maand – Collega aanspreken op gedrag in een multidisciplinair team

Als je een collega aanspreekt op zijn of haar gedrag in een multidisciplinair team, kan dit beroepsmatig handelen dan tuchtrechtelijk worden getoetst?

Het College van Toezicht kreeg een dergelijke klacht binnen en oordeelde dat gesprekken als deze buiten de beoordeling van het College vallen. De klacht is ongegrond verklaard.

Binnen een multidisciplinair team spreekt men elkaar aan op het functioneren. Indien dit naar het oordeel van een collega op onjuiste wijze gebeurt, is het aan die collega om daaraan weerwoord te bieden.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.