26
apr

Uitspraak van de maand april 2022: Hoe voorkom je misbruik van rapportage?

In artikel 27 en 28 van de Beroepscode zijn artikelen opgenomen die misbruik van resultaten van beroepsmatig handelen (zoals rapportage) moeten voorkomen. In de praktijk blijkt dat psychologen deze artikelen lang niet altijd kennen. In de klacht die leidde tot deze uitspraak van de maand werd hierover terecht geklaagd. De psycholoog kreeg uiteindelijk geen maatregel opgelegd omdat zij ter zitting de toezegging deed de rapportage schriftelijk te herroepen.

Een handig tekstblokje om steeds te vermelden onder rapportage

Plaats ter voorkoming van problemen als deze standaard onder iedere rapportage een apart tekstblokje waarin staat vermeld dat de rapportage vertrouwelijk is, dat de conclusies alleen betrekking hebben op de aan de rapportage ten grondslag liggende doel- of vraagstelling en niet zonder meer kunnen dienen voor de beantwoording van andere vragen.
Vermeld ten slotte na verloop van welke termijn de conclusies redelijkerwijs hun geldigheid verloren hebben.
Dit is volgens artikel 28 van de Beroepscode verplicht en geeft duidelijkheid richting cliënten.

Lees de uitspraak van de maand april 2022 (pdf)

 

 

Meer uitspraken lezen?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.