21
jul

Tussenstand rapport Beroepenstructuur psychologische zorg

Recent is een nieuwe versie van het conceptrapport Beroepenstructuur psychologische zorg verschenen.

We merken dat het onderwerp leeft bij onze leden en dat er veel belangstelling voor is. Daarom delen we het nu ook met onze leden.

Mocht je na het lezen van het rapport concrete tekstuele suggesties hebben om het advies te verbeteren, dan kun je deze tot uiterlijk 10 augustus aan bestuur@psynip.nl sturen.

De stuurgroep, waar Hans de Veen namens het NIP lid van is, bespreekt de binnengekomen reacties eind augustus en rondt op basis hiervan het advies af. De voorzitters van de stuurgroep stellen bovendien een gezamenlijke presentatie over dit advies op, waarmee zij begin september ieder hun eigen vereniging informeren.