23
jun

Top vier klachten tuchtrecht 2019

Het NIP zet op een rij over specifiek welk beroepsmatig handelen van psychologen in 2019 de meeste klachten werden ingediend bij het College van Toezicht.

Lees onderstaande ‘Top 4’ met tips en informatie om deze valkuilen te (kunnen) vermijden.  En zie het als opfrisser op het gebied van beroepsethiek!

 

1. Rapporteren over (anderen dan) de cliënt

Al jaren een (onuitroeibaar?) probleem…

 

2. Vermijden van het vermengen van professionele en niet-professionele rollen

Let goed op als je er een rol bijkrijgt of jouw rol ten opzichte van de cliënt wijzigt.

 

3. Schending van het beroepsgeheim

Ook al jaren een klassieker…

 

4. Voorkómen van het verminderd vermogen tot verantwoorde beroepsuitoefening

Een opvallende stijger die van doen kan hebben met lastige privé-omstandigheden voor de beroepsbeoefenaar.

 

Opvallende daler!

Goed nieuws: defecten aan ‘het vragen van toestemming voor de behandeling van minderjarigen’ lijken minder voor te komen. Psychologen lijken zich hiervan beter bewust te zijn geworden.

Vragen over beroepsethiek? Neem contact op met het spreekuur ethiek

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.