6
dec

Toegepast psychologen sluiten zich aan bij P3NL

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) sluit zich per 1 januari 2020 aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een twaalfde lid.

“Voor een veerkrachtig Nederland is samenwerking tussen zoveel mogelijk beroepsgroepen nodig. Hierbij willen we vanuit P3NL bijdragen aan een inrichting van de zorg die primair bepaald wordt door de professional en de cliënt, dus zonder de belemmeringen en  schotten zoals die door wet- en regelgeving worden veroorzaakt”, aldus Marnix de Romph, directeur van P3NL.

P3NL verenigt nu naast het NIP de volgende wetenschappelijke en beroepsverenigingen:

 • LV POH-GGZ | Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • NVGzP | Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
 • NVO | Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • NVRG | Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie
 • NVVS | Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie
 • VEN | Vereniging EMDR Nederland
 • VGCt | Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
 • VKJP | Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • VPeP | Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
 • VVP | Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
 • NBTP | Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie

Bij elkaar hebben de verenigingen nu bijna 38.000 leden.

De NBTP organiseert voor haar leden jaarlijkse congressen, diverse bij- en nascholingen, intervisie bijeenkomsten, collegiale ontmoetingen en is betrokken bij opleidingszaken.

 

Bevordering bestuurlijke samenwerking

Toegepast psychologen worden binnen het hbo en wetenschappelijk onderwijs vooral opgeleid door master-psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en master-pedagogen, waarmee de samenwerking met deze disciplines als het ware ingebed is in de vorming van de beroepsbeoefenaar.

De aansluiting van de NBTP biedt meerwaarde voor P3NL omdat het de bestuurlijke samenwerking tussen de psychologische beroepen over de volle breedte bevordert.

“Veel leden van de NBTP werken dagelijks samen met psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Het is belangrijk dat ook hun beroepsverenigingen dat doen om zo voor de patiënt de beste zorg te kunnen organiseren. En daar is het allemaal om begonnen”, aldus De Romph.

 

Over P3NL

Het NIP heeft samen met acht wetenschappelijke en beroepsverenigingen P3NL opgericht. Deze belangenorganisatie in de ggz vertegenwoordigt ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.