18
dec

Stand van zaken herregistratie

In verband met de coronacrisis heeft de minister in maart besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de herregistratieplicht weer ingaat.

 

Stand van zaken

  • De maatregel om de herregistratieverplichting uit te stellen, geldt nog steeds. Zorgverleners hoeven daarom op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
  • Hun registratie wordt niet doorgehaald, ook niet als hun uiterste herregistratiedatum (UHD) verstrijkt in deze periode.
  • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, moet er een aanvraag tot herregistratie worden ingediend.
  • De zorgverleners die het betreft ontvangen hierover te zijner tijd persoonlijk bericht met een nadere uitleg over welke stappen zij moeten nemen.
  • Uiteraard krijgen deze zorgverleners een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

 

Op het moment dat de herregistratieplicht weer gaat gelden, komt er hierover een bericht op BIG-register.nl. Hier vind je ook de oorspronkelijke berichten ‘Maatregelen minister‘ en ‘Uitstel herregistratie: wat betekent dit’ van maart 2020. Uiteraard houden we je ook via onze website op de hoogte.