3
jul

Sectie Startende Psychologen gaat samenwerking aan met VCP Young Professionals

De sectie Startende Psychologen van het NIP sluit zich aan bij VCP Young Professionals. VCP Young Professionals (YP) is de jongerenorganisatie van de VCP, de Vakcentrale voor Professionals. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals en biedt daarnaast een netwerk voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en informatie.

De samenwerking betekent onder andere dat de sectie Startende Psychologen deel gaat uitmaken van de interne werkgroep(en) van VCP YP en zo betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding van landelijk sociaal- economische thema’s. Onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt en pensioenen komen daarbij aan bod.

Ook maakt de VCP YP zich hard voor de aanpak van uitbuiting van starters via werkervaringsplekken, iets waar de sectie Startende Psychologen zich ook voor inzet.

 

Katja Feiler, bestuurslid sectie Startende Psychologen:

“Met deze samenwerking kunnen wij als startende psychologen samen optrekken met andere starters om een krachtiger geluid te laten horen en onze belangen te behartigen richting de politiek.”

Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker VCP Young Professionals:

“De aansluiting van Startende Psychologen bij VCP YP betekent een interessante verbreding van onze achterban. Het is van belang dat deze groep een stem heeft in het sociaal-economisch overleg.”

 

VCP Young Professionals

VCP Young Professionals is de jongerenorganisatie van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). VCP YP is een belangenbehartiger en netwerkorganisatie ineen en maakt onder andere deel uit van het SER-jongerenplatform en PensioenLab. Ze houdt zich bezig met onder meer loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de arbeidsmarkt, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en werkdruk.

 

De sectie Startende Psychologen van het NIP

Het NIP is met ruim 13.000 leden al meer dan 80 jaar de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. We zetten ons in voor de psycholoog als professional én voor de psychologie als vak. Dit doen we door de professionele standaard van de psychologen hoog te houden en de psychologie stevig op de kaart te zetten. Onze brede beroepsvereniging omvat met 18 secties het gehele vakgebied, van Gezondheidszorg tot Arbeid & Organisatie en van Kinder- en Jeugd psychologie tot Sociaal-economische psychologie.

De Startende Psychologen is de sectie voor psychologen met 0-5 jaar werkervaring. Het NIP zet zich in voor de belangen van starters omdat psychologen die een vierjarige academische opleiding hebben voltooid, trots mogen zijn op hun competenties. In je studie heb je veel kennis en praktijkervaring opgedaan om met een goedgevulde rugzak de arbeidsmarkt te betreden. Starters zijn de psychologen van de toekomst.