8
jul

SCP: Corona zet psychische gezondheid onder druk

Het Sociaal Cultureel Planbureau benoemt in de in de publicatie ‘Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid’ een aantal belangrijke thema’s voor de periode na de intelligente lockdown (Covid-19). 

Daarbij wordt vooral nu aandacht gevraagd voor psychische gezondheid.

Het Nederlandse overheidsbeleid was in eerste instantie primair gericht op preventie en behandeling van de directe gevolgen voor de fysieke gezondheid: verdere verspreiding zoveel mogelijk voorkomen om de ziektelast te beperken, en de capaciteit van ziekenhuisafdelingen en Intensive Care (IC) opschalen voor de opvang en behandeling van coronapatiënten.

In het politieke en beleidsdebat ontstond tijdens de crisis in toenemende mate discussie over de afweging tussen de fysieke gezondheidseffecten en de economische effecten maar gaat het weinig over de psychische gezondheid. Het NIP onderschrijft het belang van psychische gezondheid. In dit kader worden er door het SCP drie thema’s uitgelicht:

  • eenzaamheid
  • werkverlies & baanonzekerheid
  • leefstijl

Verschillende gradaties van psychologische problematiek komen aan bod, van lichte klachten tot depressie en suïcide.

In een continu veranderende wereld is psychische gezondheid een blijvende uitdaging. Veerkracht en mentale wendbaarheid zijn vaardigheden die mensen nodig hebben en waarbij psychologen een belangrijke coachende en ondersteunende rol hebben.

Vanuit het NIP blijven we de actieve rol van psychologen bij deze thema’s stimuleren. En willen we vooral goede voorbeelden en geleerde lessen delen.