18
feb

Schoolpsychologen leveren input voor Nationaal Programma Onderwijs

Op 17 februari hebben de onderwijsministers een Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. In het Programma wordt verwezen naar input vanuit de Corona expertgroep schoolpsychologen van het NIP.

 

Nationaal Plan Onderwijs

Er wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd om gelijke kansen te bieden aan leerlingen die geraakt zijn door de coronamaatregelen. Het steunprogramma biedt scholen in het primair, voortgezet, hoger en speciaal onderwijs per schooljaar gemiddeld 180.000 euro om leerlingen gericht te helpen. Leraren krijgen een stem in waar zij het geld voor willen gebruiken en hoe zij hun meerjarenplan invullen. Het programma biedt een samenhangend pakket van maatregelen en is gericht op een duurzaam effect, waarbij maatwerk centraal staat. Scholen kunnen kiezen uit goede interventies, en extra begeleiding en ondersteuning inzetten voor hun leerkrachten en leerlingen.

Mooi is dat er in het plan ook ruimte en aandacht is voor mentaal welbevinden, van alle leerlingen en in het bijzonder van leerlingen in een kwetsbare positie. Aangegeven wordt dat het belangrijk is hierbij samen te werken met ouders, en gezamenlijk te bepalen wat nodig is. Daarbij wordt verwezen naar het visiedocument ‘Perspectief voor de jeugd – Ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona‘ (pdf) van de corona expertgroep schoolpsychologen van het NIP.

Schoolpsychologen pleiten voor een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona. Veerkracht en vertrouwen staan hierin centraal. Ze benadrukken de kracht van het onderwijs en geven suggesties voor het bevorderen van mentaal welzijn, leervorderingen en samenwerking binnen en buiten het onderwijs.

 

Jeugdplan sociaal en mentaal welzijn

Het Nationaal Programma Onderwijs sluit aan bij het programma ‘Jeugdplan sociaal en mentaal welzijn voor de Jeugd’ en de deelplannen die daarvoor in ontwikkeling zijn. De samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd, waaronder het NIP, werken aan deze ontwikkeling mee en leveren een actieve bijdrage.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs wordt geregeld dat het meeste geld naar de scholen gaat, maar dat ook gemeenten vanuit dit plan extra middelen zullen ontvangen om te helpen met aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld om extra jeugdhulp laagdrempelig in te kunnen zetten, de huidige zorgstructuren extra te faciliteren of specialistische zorg makkelijker te kunnen consulteren.

 

In de media

Schoolpsycholoog Hanneke Visser in de media over jongeren en corona: